Söderveckoski marthaförening

Välkommen till Söderveckoski marthaförening

Söderveckoski marthaförening verkar, tillsammans med Hembygdens Vänner i föreningslokalen Hemgården. Vi är en förening med en lång tradition och firade 105-års jubileum år 2017. 

Vi träffas regelbundet en gång i månaden för att umgås och planera kommande verksamhet. Tyngdpunkten i vår verksamhet är middagar och fester öppna för alla samt hantverk i form av vävning och sömnad i samarbete med medborgarinstitutet. Vi deltar också i basarer och marknader med egna produkter, exempelvis hembakt bröd. 

Vi medverkar också gärna i trivselkvällar tillsammans med grannbyarnas marthaföreningar. Vi simmar regelbundet tillsammans. Vi kallar in utomstående sakkunniga som informerar eller föreläser om aktuella ämnen. Dessa tillfällen är öppna för alla intresserade. Vi åker tillsammans på teater, både sommar och vinter, ett flertal gånger per år. Sommartid gör vi en längre utfärdsresa till något intressant resmål.

Vi samlar också regelbundet in medel för att stöda mindre bemedlade, både i hemlandet och utomlands. De medel som samlas in via middagar, fester och försäljning av produkter används för att upprätthålla föreningslokalen, Hemgården, den enda naturliga samlingslokalen i byn sedan både butik och skola stängts. Städning, både ute och inne, sköts med talkokrafter. 

Vill du verka tillsammans med andra, och för andra, inom svenskfinlands största kvinno-organisation Marthaförbundet, i din närmiljö? Då är kanske Söderveckoski Marthaförening något för dig!

Aktuellt

Verksamhetsåret 2019

27.02.2019 kl. 10:17
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Anne Maria Melén
Ordförande
040 8433 767
Gunnevi Backman
Sekreterare
040 5494 462