Söderveckoski marthaförening

Verksamhetsåret 2019

27.02.2019 kl. 10:17

Martha-året 2019 har startat aktivt i Söderveckoski.

Den 31.1.2019 deltog vi i firandet av Världens Största Marthakväll och hade ett festligare årsmöte än normalt med havtornsglögg och salta och söta tilltugg. Styrelsen återvaldes och ombud för distriktets och förbundets möten utsågs.

Traditionell vändagsmiddag serverades den 8.2 och den 25.2 hade vi nöjet att få höra om ASEA- metoden att upprätthålla och förbättra hälsan på cellnivå. Ann Ewalds och Sari Suuronen informerade och demonstrerade produkter som är helt naturenliga och fria från tillsatta kemikalier.

Den 10.3 ordnas Soppdag på Hemgården. Under dagen finns möjlighet att köpa hembakt bröd och pröva turen i lotteriet.

Vi kommer att delta i Distriktets Vårmöte den 20.3  på Munkbyborg i Tjusterby där också föreningen Steg för steg berättar om sin verksamhet till förmån för personer med någon form av funktionsnedsättning.

Något som vi alla ser fram emot är Klädbytarkvällen den 9.4 i Biskopsgården. Vi hoppas på stor uppslutning så att vi alla kan gå hem med för oss nya kläder och ett gott samvete.

Hemgården används flitigt av väverskor och veckoslutet 15-17.2 fyllde sömmerskor aulan och serveringsrummet. Vävandet och syendet sker i Borgå Medborgarinstituts regi.

Söderveckoski marthaförening
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Anne Maria Melén
Ordförande
040 8433 767
Gunnevi Backman
Sekreterare
040 5494 462